AFTERCARE

 

Na 4 uur mag het folie verwijderd worden. Langer laten zitten kan geen kwaad.
   After 4 hours you can remove the wrap. It’s okay to leave it on longer.

Na het verwijderen van de folie direct wassen met stromend water en vloeibare, parfumvrije zeep (bijvoorbeeld Neutral). Gebruik schone handen, geen spons.
   After removing the wrap, directly wash with running water and liquid, perfume-free soap (for example Neutral). Use clean hands, no sponge.

Dep de wond droog (niet vegen) met papier; niet met een handdoek!
   Pat the wound dry (don’t wipe) with paper; not with a towel!

Breng een dun laagje Bepanthen Tattoo Zalf aan.
   Apply a thin layer of Bepanthen Tattoo Salve.

Breng alleen een nieuw dun laagje Bepanthen aan als de tattoo droog aanvoelt. Hoe vaak dit is per dag verschilt per persoon en tattoo.
   Only apply a new thin layer of Bepanthen when the tattoo feels dry. The amount of times per day may vary per person and tattoo.

Was de tattoo dagelijks, maximaal 2 keer, voor minstens 2 weken.
   Wash the tattoo daily, no more than twice, for at least 2 weeks.

Zorg dat de tattoo zo voldoende zuurstof kan krijgen. Draag geen strakke of vuile kleding over de tattoo; vermijd wol. Dek de tattoo nooit af (met verband).
   Make sure that the tattoo gets enough oxygen. Don’t wear tight or dirty clothing on the tattoo; avoid wool. Never cover up the tattoo (with bandages).

Raak de tattoo zo min mogelijk aan en was altijd eerst je handen. Krab of pulk nooit aan de genezende tattoo.
   Touch the tattoo as little as possible and always wash your hands first. Never scratch or pick at the healing tattoo.

Maak de tattoo zo min mogelijk nat, alleen tijdens het wassen. Vermijd zwemmen, sauna’s en lange douches.
   Make sure the tattoo gets wet as little as possible, only while washing. Avoid swimming, saunas and long showers.

Vermijd direct zonlicht op de tattoo zo veel mogelijk. De tattoo blijft na het genezen erg gevoelig voor zonlicht; smeer deze dus altijd goed in.
   Avoid direct sunlight on the tattoo as much as possible. After healing, the tattoo stays very sensitive to sunlight; so make sure to always wear sunscreen.

Heb je vragen over de nazorg? Stuur me dan een bericht. Domme vragen bestaan niet!
   Do you have any questions about the aftercare? Make sure to send me a messageStupid questions don’t exist!